2015. december 2. - SZEB

 

M E G H Í V Ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését

 

2015. december 2-án 13.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre szeretettel meghívom.

 

 

 

Napirendi pontok

1.  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programja jóváhagyására 

Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető

2.  Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására 

Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető

3.  Javaslat Dr. Jakab Ildikó felnőtt háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

4. Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadására (6.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5.     Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására (9.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.     Javaslat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére (10.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7.      Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. évi működéséről (11.)

Javaslat a 2016. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

8.     Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház részére nyújtott támogatásra (12.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

9.     Egyebek

 

Budapest, 2015. november 27.

 

 

                                                 Tisztelettel:

 

 

 

                                                                       Mikó Imre s.k.

                                                                               elnök

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.