2015. február 11. - SZEB

M E G H Í V Ó

 

 A Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését

 

2015. február 11-én 13.30 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre szeretettel meghívom.

 

Napirendi pontok

1.  Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2014. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásáról (27.)

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

2. Javaslat Dr. Vomberg Frigyes felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettségének tartós helyettes útján történő ellátására

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

3. Javaslat Dr. Nánásiné Dr. Révész Mária Katalin felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettségének tartós helyettes útján történő ellátására

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

4. Javaslat dr. Blazovich Katalin fogszakorvos praxisjoga elidegenítésének tudomásul vételére és előszerződés kötéséről szóló döntés meghozatalára (zárt ülés)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

5.   Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról (22.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

6.  Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény önálló gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (15.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

7.   Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló rendelet megalkotására (2.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

8. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2013.(III.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására (3.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

9.    Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) rendelet módosítására (4.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

10.Javaslat a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

11.  Egyebek

 

Budapest, 2015. február 6.

                                   

                                            Tisztelettel:

 

                                                                                                                                                                     Mikó Imre s.k.

                                                                            elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.