2015. január 14. - SZEB

 

M E G H Í V Ó

 

 A Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését

 

2015. január 14-én 13.30 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre szeretettel meghívom.

 

 

 

Napirendi pontok

1. Javaslat a III. számú felnőtt háziorvosi körzetre (1237 Budapest, Sósmocsár u. 3.) vonatkozó Dr. Vomberg Frigyes felnőtt háziorvosi praxisjoga elidegenítésének tudomásul vételére és Dr. Szabó Nikolett rezidenssel előszerződés kötéséről szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

2.  Ökumenikus Segélyszervezet tájékoztatója (8.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

3.  Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (7.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.    Javaslat elutasított közműfejlesztési támogatás megállapítása iránti kérelmekkel kapcsolatos fellebbezések elbírálására (zárt ülés) (9.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5.   Egyebek

 

Budapest, 2015. január 9.

                                   

                                                           Tisztelettel:

 

 

 

                                                                                                     Mikó Imre s.k.

                                                                                                            elnök

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.