2015. június 30. - SZEB

 

M E G H Í V Ó

Tájékoztatom a Bizottságot, hogy a Képviselő-testület 318/2015. (VI.09.) határozatának megfelelően az Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetői státuszára beérkezett pályázatok valamint a pályázók meghallgatása okán 8.00 órától szakértői bizottságként fog ülni egy fő szakértővel kiegészülve.

 

 A Szociális és Egészségügyi Bizottság – mint a Képviselő-testület által kijelölt Szakértői Bizottság – ülését  

 

2015. június 30-án 8.00 órakor

 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését

 

2015. június 30-án 8.15 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre szeretettel meghívom.

 

Napirendi pontok (Szakértői Bizottság)

1.      Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázat elbírálására (25.) (zárt ülés)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

Napirendi pontok (Szociális és Egészségügyi Bizottság)

1.      Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázat elbírálására (25.) (zárt ülés)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.      Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.      Javaslat Dr. Tomor Lenke gyermek háziorvos praxisjogáról az önkormányzat részére történő lemondásának elfogadása és a 4. számú gyermek háziorvosi körzet tartósan betöltetlenné nyilvánítása (17.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

4.      Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. I. félévi működéséről (19.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

5.      Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (20.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

6.      Fellebbezés (29.) (zárt ülésként kezelendő)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

7.    Javaslat Dr.Nánásiné Dr.Révész Katalin felnőtt háziorvos területi ellátási kötelezettségének tartós helyettes útján történő ellátására

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

8.      Egyebek

 

Budapest, 2015. június 26.

                                                    Tisztelettel:

                                                                                    Mikó Imre s.k.

                                                                                          elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.