2015. március 11. - SZEB

 

M E G H Í V Ó

 

 A Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését

 

2015. március 11-én 13.30 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre szeretettel meghívom.

 

Napirendi pontok

1. Javaslat 2. számú felnőtt háziorvosi körzetre (1237 Budapest, Sósmocsár u. 1-3. )vonatkozó Dr. Léderer Imre felnőtt háziorvosi praxisjoga elidegenítésének tudomásul vételére és Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma felnőtt háziorvossal előszerződés kötéséről szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

2.  Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzetre (1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.) vonatkozó Dr. Nánásiné Dr. Révész Katalin felnőtt háziorvos praxisjoga elidegenítésének tudomásul vételére és Dr. Csima Alfréd felnőtt háziorvossal előszerződés kötéséről szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

3.    Tájékoztató a karitatív szervezetek munkájáról (23.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

4.     Javaslat a Bölcsőde 2015. évi nyári zárva tartási rendjének jóváhagyására (17.)

Előterjesztő: Dr. Szánthó András intézményvezető

5.     Tájékoztató a 2014. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (19.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

6.  Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek, valamint az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására (3.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

7.     Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtott támogatásra (15.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8.    Tájékoztató a szociális helyzetről (20.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

9.     Egyebek

 

Budapest, 2015. március 6.

                                   

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                               Mikó Imre s.k.

                                                                                       elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.