2015. november 4. - SZEB

 

M E G H Í V Ó
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
 
2015. november 4-én 13.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.
 
 
 
Napirendi pontok
1.      Javaslat fogászati röntgen szakellátás üzemeltetésével kapcsolatos döntés valamint fogászati panoráma röntgen beszerzésére vonatkozó döntés meghozatalára (8.)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető
2.      Javaslat Dr. Udvar Irén gyermek háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint a körzet helyettesítő orvossal történő ellátására (9.)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető
3.      Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására (11.)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető
4.      Egyebek
 
Budapest, 2015. október 30.
 
 
                                                            Tisztelettel:
 
 
 
 
 
                                                                                                     Mikó Imre s.k.
                                                                                                            elnök
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.