2015. október 7. - SZEB

 

M E G H Í V Ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését

 

2015. október 7-én 13.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre szeretettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok

1.     Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2.     Javaslat „A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és fenntartott – költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás” elfogadására (6.) 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.     Javaslat Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozására és azzal kapcsolatos döntések meghozatalára (15.) 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.     Javaslat önkormányzati kitüntetés adományozására a Szociális Munka Napja alkalmából (zárt ülés) (22.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5.     Egyebek

 

Budapest, 2015. október 2.

 

 

                                      Tisztelettel:

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         Mikó Imre s.k.

                                                                                                                                                                                 elnök 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.