2016. február 10. - SZEB

M E G H Í V Ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését

 

2016. február 10-én 13.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre szeretettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok

1.   Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (Rendkívüli 1.)

 Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és   Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)

 Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról (5.)

 Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.  Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapítóm Okiratának módosítására (9.)

 Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

5.  Javaslat a 2016. évi étkezési térítési díjak megállapítására (11.) KIOSZTÓS

 Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

6.  Egyebek

 

Budapest, 2016. február 4.

 

 

                                          Tisztelettel:

 

 

 

                                                                      Mikó Imre s.k.

                                                                            elnök

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.