2016. január 13. SZEB

 

M E G H Í V Ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését

 

2016. január 13-án 13.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre szeretettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok

1.  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye Gondozó Szolgálat szakmai programja jóváhagyására

Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető

2.  Javaslat Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma felnőtt háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

3. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel kötött támogatási szerződés módosítására (6.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.     Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5.     Fellebbezés (zárt ülés) (19.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

6.     Egyebek

 

Budapest, 2016. január 8.

 

 

                                               Tisztelettel:

 

 

 

                                                                    Mikó Imre s.k.

                                                                           elnök

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.