2016. május 4. - SZEB

M E G H Í V Ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését

2016. május 4-én 13.30 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre szeretettel meghívom.

Napirendi pontok

1.  Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Gondozószolgálat Szakmai programja hatályos törzsszövege módosítása jóváhagyására 

Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető

2.  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai programja törzsszövege módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető

3.  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsőde hatályos Szakmai programja törzsszövege módosításának jóváhagyása

Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető

4.  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának törzsszövege módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető

5.     Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 2015. évi munkájáról (31.)

Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető

6.     Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására (2.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

7.     Önálló képviselői indítvány – Egészségügyi alapellátást és Szakorvosi járóbeteg ellátást segítő Betegirányító Rendszer kiépítés – bevezetése egészségügyi intézményeinkben (10.)

Előterjesztő: Mizák Zoltán képviselő és Tüskés Józsefné képviselő

8.     Javaslat az egészségügyi ellátás fejlesztésére, és Semmelweis Nap alkalmából történő jutalmazás céljából nyújtott támogatásokra (15.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

9.     Javaslat gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (16.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

10.  Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (17.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

11.  Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám alatti épület szociális célra történő átalakítására (23.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester  

12.  Javaslat az „Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozására (zárt ülés) (33.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

13.  Egyebek

 

Budapest, 2016. április 29.

                                                            Tisztelettel:      

                                                                                   Mikó Imre s.k.

                                                                                            elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.