2016. március 9.(SZEB)

 

M E G H Í V Ó
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
 
2016. március 9-én 13.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.
 
 
Napirendi pontok
1.  Tájékoztató a karitatív szervezetek munkájáról (17.)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendelet módosítására (1.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3.  Javaslat a „Soroksári Ifjúsági Koncepció” elfogadására (5.)
Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő
4.  Javaslat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakítására (6.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5.  Tájékoztató a 2015. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (13.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
6.  Tájékoztató a szociális helyzetről (15.)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető
7.   Egyebek
 
Budapest, 2016. március 4.
 
 
                                                            Tisztelettel:
 
 
                                                                                        Mikó Imre s.k.
                                                                                              elnök
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.