2016. november 2. SZEB

M E G H Í V Ó
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2016. november 2-án 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok

1. Javaslat Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata törzsszövege módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására
Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető

3.Önálló képviselői indítvány (4.)
Előterjesztő: Mizák Zoltán képviselő
                      Tüskés Józsefné képviselő

4. Javaslat közalkalmazottak jutalmazására (10.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5. Javaslat intézményvezetői státuszra beérkezett pályázatok előzetes bírálatára létrehozandó bizottság felállítására (11.)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

6. Fellebbezés (14.) (zárt ülés)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

7. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (16.) (zárt ülés)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8. Egyebek

 
Budapest, 2016. október 28.
                       
 
 
                                                Tisztelettel:                     
 
                                                                                      Mikó Imre s.k.
                                                                                             elnök
 
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.