2016. november 30. - SZEB

M E G H Í V Ó
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2016. november 30-án 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok
1.
Javaslat Dr.Varga Ida Orvosi Bt-vel kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására     
melléklet-szerződés módosítás
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

2. Javaslat LÉZER-PRAXIS Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására      melléklet-szerződés módosítás
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

3. Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására (4.)
Előterjesztő:
Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat a Soroksári Ifjúsági Koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv elfogadására (8.)
Előterjesztő:
Sinkovics Krisztián Ádám képviselő

5. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerületben egészségügyi alapellátást végző egészségügyi szolgáltatók betegirányító rendszerének kialakítására (22.)
Előterjesztő:
Geiger Ferenc polgármester

6. Javaslat a megállapodás megkötésére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére (23.)
Előterjesztő:
Szegény Ákos osztályvezető

7. Beszámoló a közfoglalkoztatás 2016. évi működéséről
Javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására (24.)
Előterjesztő:
Szegény Ákos osztályvezető

8. Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatói megbízására (25.) (zárt ülés)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
9. Javaslat Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálására (26.) (zárt ülés)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
10. Javaslat a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálására (27.) (zárt ülés)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
11. Egyebek
 
Budapest, 2016. november 24.
                 

                                                Tisztelettel:                    
                                                                            Mikó Imre s.k.
                                                                                  elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.