2016. október 12.- SZEB

M E G H Í V Ó
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2016. október 12-én 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

 

Napirendi pontok

1. Javaslat a Soroksári Intézményellátó Központ megszüntetésére (8.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére (20.)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezetőŰ

3. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény átalakítására (21.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Fellebbezés (24.) (zárt ülés)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

5. Javaslat önkormányzati kitüntetés adományozására a Szociális Munka Napja alkalmából (25.) (zárt ülés)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6. Egyebek

 
Budapest, 2016. október 7.
                       
 
 
                                                Tisztelettel:                     
 
 
 
                                                                                                        Mikó Imre s.k.
                                                                                                            elnök
 
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.