2016. szeptember 7. - SZEB

 

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2016. szeptember 7-én 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.
 

 

 Napirendi pontok

1. Javaslat Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzatának Dr.Nádor Ödön Egészségügyi ,Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának jóváhagyása
    Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3. Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítására (9.)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

4. Egyebek

Budapest, 2016. szeptember 2.                   

 

                                                Tisztelettel:                    

 

                                                                       Mikó Imre s.k.
                                                                              elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.