2017. február 8. - SZEB

 

 

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2017. február 8-án 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.
 

 

 

Napirendi pontok
1.
Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (3.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2.
Javaslat közétkeztetési szerződés módosítására (8.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3.
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról (13.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4.
Egyebek
 
 
Budapest, 2017. február 3.
 
                       
                                                Tisztelettel:                     
 
                                                                                Mikó Imre s.k.
                                                                                      elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.