2017. május 3. - SZEB

 

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2017. május 3-án 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.
 

 

 

Napirendi pontok
1. Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi-, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2016. évi munkájáról (20.)
Előterjesztő: dr. Csima Alfréd intézményvezető
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatat törzsszövegének módosításáról
Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására (8.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (15.)
Előterjesztő: Györky Erika aljegyző
5. Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokról kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról (16.)
Előterjesztő: Györky Erika aljegyző
6. Tájékoztató a 2016. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (17.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
7. Egyebek
 
Budapest, 2017. április 28.
                       
                                                Tisztelettel:                     
 
 
 
 
                                                                        Mikó Imre s.k.
                                                                             elnök

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.