2017. május 31. - SZEB

 

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2017. május 31-én 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.
 

 

 

Napirendi pontok
1. Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (17.)
          Előterjesztő: Molnár György vezérigazgató
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye hatályos Szakmai programjának módosításáról
          Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető
3. Javaslat a kerületben működő alapellátást nyújtó orvosok Feladat-ellátási szerződéseinek módosítására
         Előterjesztő: Györky Erika aljegyző
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendeletének módosításáról (2.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
5. Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés) (18.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6. Egyebek
 
Budapest, 2017. május 26.
                       
                                                Tisztelettel:                     
                                                                          Mikó Imre s.k.
                                                                                elnök
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.