2017. március 8. - SZEB

 

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2017. március 8-án 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.
 
 
 
Napirendi pontok
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsőde Érdeképviseleti Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető
2. Javaslat Dr. Havrilik György felnőtt háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Mikó Imre elnök
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendeletének módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
5. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (3.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
6. Javaslat „A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és fenntartott – költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás” elfogadására (6.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7. Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó Javadalmazási Szabályzat elfogadására (7.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
8. Tájékoztató a szociális helyzetről (21.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
9. Egyebek
 
Budapest, 2017. március 3.
                       
                                                Tisztelettel:                     
 
                                                                       Mikó Imre s.k.
                                                                                elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.