2017. november 29. - SZEB

 

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2017. november 29-én 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 
Napirendi pontok
1. Javaslat a kerületben működő alapellátást nyújtó orvosok Feladat-ellátási szerződéseinek módosítására
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
2. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadására (4.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat járóbeteg szakellátási kapacitások bővítésének kezdeményezésére (10.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (11.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak karácsonyi ünnep alkalmából történő jutalmazása céljából nyújtott támogatásra (12.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6. Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (13.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2017. (VI.06.) határozata alapján készített tájékoztató (14.)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
8. Beszámoló a közfoglalkoztatás 2017. évi működéséről
    Javaslat a 2018. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2018. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (19.)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
9. Egyebek
 
Budapest, 2017. november 24.
                       
 
                                                Tisztelettel:                     
 
 
                                                                                 Mikó Imre s.k.
                                                                                        elnök
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.