2017. október 31. - SZEB

 

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2017. október 31-én 8.00 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok
1. Javaslat közalkalmazottak jutalmazására (5.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (6.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat járóbeteg szakellátások kapacitás átcsoportosításának kezdeményezésére (7.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására (8.)
          Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
5. Egyebek
 
Budapest, 2017. október 27.
                       
 
                                                Tisztelettel:                     
 
                                                                      Mikó Imre s.k.
                                                                           elnök
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.