2017. szeptember 6. - SZEB

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2017. szeptember 6-án 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.
 
 
 
Napirendi pontok
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására (1.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelete módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3.     Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására (3.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4.     Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye fejlesztési költségeinek biztosítására (13.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5.     Javaslat ellátási szerződés megkötésére a XX. kerületi Önkormányzattal (14.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6. Javaslat sírhely feletti rendelkezési jog átadásáról szóló döntés meghozatalára (17.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
7. Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
8. Egyebek
 
Budapest, 2017. szeptember 1.
                       
 
                                                Tisztelettel:                     
 
 
 
                                                                                      Mikó Imre s.k.
                                                                                                  elnök
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.