2018. április 4. - SZEB

 

M E G H Í V Ó

 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését

2018. április 4-én 13.30 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre szeretettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok

1. Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2017. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról, a társaság 2017. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (23.)

    Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

2. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szt. László u. 16-18. fsz. 6. szám alatti lakás bérleti szerződésnek meghosszabbítására 

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendeletének módosítására (3.) 

    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4. Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokról kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról (20.)

    Előterjesztő: Szárazné Torkos Mariann osztályvezető

5. Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülésre javasolt) (25.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6. Egyebek

 

Budapest, 2018. március 29.

                       

 

                                                Tisztelettel:                     

 

 

 

                                                                              Mikó Imre s.k.

                                                                                   elnök

 

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.