2018. február 7. - SZEB

 

M E G H Í V Ó

 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését

2018. február 7-én 13.30 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre szeretettel meghívom.

 

 

 

Napirendi pontok

 1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkrmányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye hatályos Szakmai Programjának módosításáról

          Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető

 2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának  Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata törzsszövegének módosításáról

          Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető

 3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete megalkotására (3.)

        Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,   valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására (4.)

        Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (6.)

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról (11.)

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

7. Egyebek

 

Budapest, 2018. február 2.

                       

 

                                                Tisztelettel:         

            

                                                                                                   Mikó Imre s.k.

                                                                                                            elnök

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.