2018. január 17. SZEB

 

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2018. január 17-én 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

 

Napirendi pontok
1. Javaslat a Bölcsőde 2018. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására (10.)
Előterjesztő: Szárazné Torkos Mariann osztályvezető
2. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Egyebek
 
Budapest, 2018. január 12.
                                         
 
                                         Tisztelettel:                     
 
                                                                  Mikó Imre s.k.
                                                                          elnök
 
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.