2018. július 4. - SZEB

 

M E G H Í V Ó

 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését

2018. július 4-én 13.30 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre szeretettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok

1. Tájékoztató a 2018. évi bérleményellenőrzés eredményeiről (18.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

2. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (19.)

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző

3. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására

    Előterjesztő: Mikó Imre elnök

4. Fellebbezések (zárt ülés) (24.)

    Előterjesztő: Szárazné Torkos Mariann osztályvezető

5. Egyebek

 

Budapest, 2018. június 29.

                       

 

                                                Tisztelettel:                     

 

 

 

                                                                          Mikó Imre s.k.

                                                                                elnök

 

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.