2018. május 9. - SZEB

 

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2018. május 9-én 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.
 

 

Napirendi pontok
1. Javaslat közalkalmazottak átlagos mértékű egyes meghatározott juttatására (6.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására (9.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat a nem Budapest XXIII. kerületi lakosok részére végzett fogászati RTG és CBCT felvételi árainak meghatározására (10.)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
4. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek tisztán tartása érdekében munkavállalók foglalkoztatására (11.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (15.)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
6. Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (zárt ülés) (20.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7. Egyebek
 
Budapest, 2018. április 27.
                       
 
                                                Tisztelettel:                     
 
 
 
                                                                                        Mikó Imre s.k.
                                                                                                elnök
 
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.