2018. március 7. SZEB

 

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2018. március 7-én 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.
 

 

 

Napirendi pontok
1. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére támogatás nyújtására (9.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Tájékoztató a szociális helyzetről (24.)
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Tájékoztató a 2017. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (25.)
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4. Egyebek
 
Budapest, 2018. március 2.
                       
 
                                                Tisztelettel:                     
 
 
 
                                                                               Mikó Imre s.k.
                                                                                      elnök
 
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.