2018. szeptember 5. - SZEB

 

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2018.  szeptember 5-én 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.
 

 

Napirendi pontok
 
1. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 6. szám alatti lakás bérleti szerződésének felmondására (18.)
   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
 
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
   Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
 
3. Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény foglalkoztatotti állományának bővítésére (15.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Egyebek
 
Budapest, 2018. augusztus 31.
                       
 
                                                Tisztelettel:                     
 
 
 
                                                                                   Mikó Imre s.k.
                                                                                        elnök
 
 
 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.