2019. április 3. - SZEB

 

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2019. április 3-án 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok
1. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2018. évben felhasználásra kerület csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról, a társaság 2018. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (20.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető
2. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat felülvizsgált, aktualizált Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására (7.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Javaslat képviselő delegálására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének Érdekképviseleti Fórumába (9.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokra kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról (15.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
6. Tájékoztató a szociális helyzetről (16.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
7.  Javaslat a Dr. Horváth Judit egyéni vállalkozóval kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
8. Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülésre javasolt)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
9. Egyebek
 
Budapest, 2019. március 28.
                       
                                                Tisztelettel:                     
 
                                                                    Mikó Imre s.k.
                                                                         elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.