2019. április 30. - SZEB

 

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
 
2019. április 30-án 8.00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

 

Napirendi pontok
 
1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelet 4. számú mellékletének módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
3. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (14.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
 
4. Egyebek
 
 
Budapest, 2019. április 26.
                       
                                                Tisztelettel:   
                
 
                                                                       Mikó Imre s.k.
                                                                           elnök
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.