2019. február 6. - SZEB

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését

2019. február 6-án 13.30 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre szeretettel meghívom.

 

 

 

 

Napirendi pontok

 

1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (2.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendelet módosítására (5.) - KIOSZTÓS

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról (10.)

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

4. Egyebek

 

 

 

Budapest, 2019. február 1.

                       

 

                                                Tisztelettel:                     

 

 

 

                                                                                                     Mikó Imre s.k.

                                                                                              elnök

 

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.