2019. január 16. - SZEB

 M E G H Í V Ó

 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2019. január 16-án 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 Napirendi pontok

1. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására
   Előterjesztő: Mikó Imre elnök
 
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
   Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
3. Javaslat a Bölcsőde 2019. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására (12.)
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására (15.)
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére (16.)
    Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
 
6. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (22.)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
7. Egyebek
 
Budapest, 2019. január 11.
                       
 
                                                Tisztelettel:                     
 
 
 
                                                                                           Mikó Imre s.k.
                                                                                                  elnök
 
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.