2019. június 26. - SZEB

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2019. június 26-án 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

 

Napirendi pontok
1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóinak elfogadásáról szóló határozatok módosítására, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolók figyelembevételével
(16.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálására
(17.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
(21.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

5.
Javaslat bölcsődei felvételi eljárásra vonatkozó kifogás elbírálására Székelyhidi Júlia ügyében (zárt ülés) (26.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

6. Javaslat bölcsődei felvételi eljárásra vonatkozó kifogás elbírálására Árok Nóra ügyében
(zárt ülés) (27.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

7. Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására
(zárt ülés) (28.) - KIOSZTÓS
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8. Egyebek
 
Budapest, 2019. június 21.
                                               
 
                                         Tisztelettel:         
 
                                                          Mikó Imre s.k.
                                                               elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.