2019. május 29. - SZEB

 

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2019. május 29-én 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.
 
Napirendi pontok
1. Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (25.)
   Előterjesztő: Molnár György vezérigazgató

2. Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 2018. évi munkájáról (23.)
   Előterjesztő: Dr. Csima Alfréd intézményvezető főorvos

3. Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2018. évi munkájáról (24.)
    Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető

4. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
(1.)
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5. Javaslat új szociális ellátásokat szabályozó rendelet elfogadására és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet, a születési támogatás megállapításáról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet, valamint az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
(4.)
   Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

6. Javaslat a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)
    Előterjesztő: Dr. Veres Anikó jegyző

7. Javaslat közalkalmazottak jutalmazására (12.)
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8. Javaslat a
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálására (15.)
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

9. Javaslat címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevél átadására a Semmelweis nap alkalmából (16.)
  Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

10. Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény foglalkoztatotti állományának bővítésére (17.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

11. Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására
(26.)

12. Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására – KIOSZTÓS (27.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

13. Egyebek
 
Budapest, 2019. május 24.
                                                 Tisztelettel:         
                                                                       Mikó Imre s.k.
                                                                             elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.