2019. március 6. - SZEB

 

M E G H Í V Ó
 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését
2019. március 6-án 13.30 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

 

Napirendi pontok
1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására (2.)
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
3. Önálló képviselői indítvány (6.)
Előterjesztő: dr. Kolosi István Csaba képviselő
4. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185916 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest, Grassalkovich út 140. szám alatti ingatlanban található ingatlanrész krízislakásként történő kijelölésére (14.)
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
5. Tájékoztató a 2018. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (18.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
6.  Javaslat a Novamax Dentál Kft-vel kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására 
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
7. Egyebek
 
Budapest, 2019. március 1.
                       
                                                Tisztelettel:                     
 
                                                                   Mikó Imre s.k.
                                                                       elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.