2022. augusztus 31. - SZEB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
2022. augusztus hó 31. napján 13.30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat ellátási szerződés megkötésére Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával, valamint Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével (7.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/209 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a szoke.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.08.25.

                                  Tisztelettel:

                                                      Tüskés Józsefné s.k.                                                                                                                     elnök

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Javaslat a 1237 Budapest, Sósmocsár u.1-3. telephelyen működtetett felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan az Anima Medical Betéti Társasággal megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására tartós helyettesítés miatt