2022. július 13. - SZEB

M E G H Í  V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata  Képviselő-testületének
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
2022.
július hó 13. napján 13.30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére egyidejűleg új rendelet elfogadására (4.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

5. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/209 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a szoke.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.07.07.

                                      Tisztelettel:

                                                      Tüskés Józsefné s.k.
                                                           elnök