2022. május 11. - SZEB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
2022. május hó 11. napján 13.30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2022. évben (11.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevél adományozására Semmelweis nap alkalmából (17.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Átfogó értékelés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (18.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Beszámoló az önkormányzat által kötelezően biztosítandó, feladatellátási szerződések alapján biztosított szociális ellátásokról (20.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

7. Tájékoztató a szociális helyzetről (22.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

8. Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról.
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására (28.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

9. Javaslat felnőtt fogorvosi feladatellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/209 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a szoke.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.05.05.

                                 Tisztelettel:

                                                     Tüskés Józsefné s.k.                                                                                                                         elnök