2019. április 3. - ÜEIB

 

M E G H Í V Ó
 
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
rendes nyílt ülést tart
2019. április 03-án (szerda) 15.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

 

 

Napirendi pontok
1. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett jubileumi emlékéremmel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
2. Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok folyamatáról - szóban
 
3. Egyebek
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1675-ös telefonszámon vagy az rakosine.k.ibolya@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2019. március 28.                  
 
                                                Tisztelettel:                     
 
                                                                     Egresi Antal s.k.
                                                                             elnök