2019. február 13. - ÜEIB

M E G H Í V Ó
 
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
alakuló ülését
2019. február 13-án (szerda) 16.00 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

 

 

Napirendi pontok
 
1. Javaslat az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság Ügyrendjének elfogadására
Előterjesztő: Egresi Antal elnök
 
2. Javaslat a 25 éves évforduló megrendezésére-vitaindító megbeszélés-szóbeli
 
3. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1675-ös telefonszámon vagy az rakosine.k.ibolya@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2019. február 08.
                       
                                                Tisztelettel:                     
 
 
 
                                                                                 Egresi Antal s.k.
                                                                                        elnök