2019. július 10. - ÜEIB

 

M E G H Í V Ó
 
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
rendes nyílt ülést tart
2019. július 10-én (szerda) 16.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok
 
1. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett jubileumi emlékérem árajánlatával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Egresi Antal elnök
 
2. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepi hangverseny lebonyolításához szükséges LED fal és kamerarendszer bérlésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Egresi Antal elnök
 
3. Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok folyamatáról - szóbeli
 
4. Egyebek
 
5. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett jubileumi emlékérmek adományozásával kapcsolatos döntések meghozatalára (Zárt ülés)
Előterjesztő: Egresi Antal elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1675-ös telefonszámon vagy az rakosine.k.ibolya@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2019. július 05.
                       
                                                Tisztelettel:                     
 
 
                                                                             Egresi Antal s.k.
                                                                                     elnök