2019. május 15. - ÜEIB

 

M E G H Í V Ó
 
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
rendes nyílt ülést tart
2019. május 15-én (szerda) 16.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.
 

 

 

 

Napirendi pontok
 
1. Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok folyamatáról - szóban
 
2. Egyebek
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1675-ös telefonszámon vagy az rakosine.k.ibolya@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
 
 
Budapest, 2019. május 10.
                       
 
                                                Tisztelettel:                     
 
 
                                                                         Egresi Antal s.k.
                                                                                elnök

 

 Sürgősséggel tárgyalandó napirendi pont

- Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepi hangversennyel kapcsolatos döntések meghozatalára