2019. május 2. - ÜEIB

 

 

M E G H Í V Ó
 
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
rendes nyílt ülést tart
2019. május 02-án (csütörtök) 16.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

 

 
Napirendi pontok
 
1. Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok folyamatáról - szóban
 
2. Egyebek
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1675-ös telefonszámon vagy az rakosine.k.ibolya@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
 
 
Budapest, 2019. április 24.
                       
 
                                                Tisztelettel:                     
 
 
 
                                                                             Egresi Antal s.k.
                                                                                     elnök