2019. május 29. - ÜEIB

 

M E G H Í V Ó
 
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
rendes nyílt ülést tart
2019. május 29-én (szerda) 15.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

 

 

Napirendi pontok
1. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepi hangversenyhez kapcsolódó hang- fény és színpadtechnikai szolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előerjesztő: Egresi Antal elnök
 
2. Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok folyamatáról - szóban
 
3. Egyebek
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1675-ös telefonszámon vagy az rakosine.k.ibolya@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
 
 
Budapest, 2019. május 22.
                       
 
                                             Tisztelettel:                     
 
 
 
                                                                    Egresi Antal s.k.
                                                                             elnök