2019. március 6. - ÜEIB

 

M E G H Í V Ó
 
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
rendes nyílt ülést tart
2019. március 06-án (szerda) 15.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

Napirendi pontok
 
1. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett ünnepség-sorozat december 11-ei rendezvénye helyszínének és a meghívottak létszámának elfogadására, valamint az ünnepség-sorozat egyes szervezési feladatainak elvégzésére javasolt személyek kijelölésére
            Előterjesztő: Egresi Antal elnök
 
2. Javaslat a Galéria’13 Kft. ügyvezető igazgatójának felkérésére 2019. november 30-án a Galéria’13-ban tervezett kiállítás megszervezésére, valamint a Soroksár „újkori” történetéről szóló kiadvány elkészítésére, elkészítésének várható költségei megtervezésére
Előterjesztő: Egresi Antal elnök
 
3. Egyebek
 
 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1675-ös telefonszámon vagy az rakosine.k.ibolya@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedje
 
 Budapest, 2019. március 01.
                       
                                                 Tisztelettel:                     
 
 
                                                                      Egresi Antal s.k.
                                                                            elnök