2019. szeptember 18. - ÜEIB

 

M E G H Í V Ó
 
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
rendes nyílt ülést tart
2019. szeptember 18-án (szerda) 11.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok
1. Tájékoztató az ünnepség-sorozat előkészítésével kapcsolatos feladatok folyamatáról - szóbeli
 
2. Egyebek
 
Kérem, hogy távolmaradását a 06/30-856-1675-ös telefonszámon vagy az rakosine.k.ibolya@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2019. szeptember 13.
 
                                                Tisztelettel:                     
 
 
 
                                                                             Egresi Antal s.k.
                                                                                      elnök