Tagok, ülések rendje

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2019. (I.22.) határozata Soroksár önálló kerületté válásának 25. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepség-sorozattal, valamint ünnepség-sorozat előkészítő ideiglenes bizottság létrehozásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Soroksár önálló kerületté válásának 25. évfordulója tiszteletére 2019. december 11-e (a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 1994. évi általános választása napjának 25. évfordulója) és 2019. december 28-a (az első Képviselő-testület alakuló ülésének 25. évfordulója) közötti időszakban ünnepség-sorozatot szervez.
II. az ünnepség - sorozat méltó megszervezésére 2019. február 1. napjától „Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság"-ot (a továbbiakban: Ideiglenes Bizottság) hoz létre, mely Ideiglenes Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napján megszűnik.
III. az Ideiglenes Bizottság feladatai a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában a bizottságok részére általában meghatározott feladatokon felül különösen: az ünnepség-sorozat megszervezésének irányítása, az ünnepség-sorozat megvalósításához szükséges intézkedések elrendelése, a források kutatása, az ünnepség-sorozatra a résztvevők meghívása, az ünnepség-sorozathoz kapcsolódó kiadvány(ok) készíttetése stb.
IV. az Ideiglenes Bizottság tagjainak számát három főben (három fő helyi önkormányzati képviselő) határozza meg, elnökét a …….. Frakció, egy tagját a ……… Frakció és egy tagját a ……… Frakció tagjai közül kívánja megválasztani.