2015. április 9. - VKB

 

M E G H Í V Ó


a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart

2015. április 9-én (csütörtök) 11.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében (1239 Budapest, Hősök tere 12.),

melyre tisztelettel meghívom.Napirendi pontok:


1.      Javaslat az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosítására (2)         

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2.      Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (Apostolhegy területére vonatkozó szabályozási terv módosításának elfogadására) (4)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.      Javaslat gazdasági program elfogadására (7)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.      Önálló képviselői indítvány (9)

Előterjesztő: Mizák Zoltán képviselő

5.      Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására (12)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

6.      Javaslat ingatlanok hasznosítására (13)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

7.      Javaslat kisajátítási eljárás megindítására (14)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

8.   Javaslat rendezési terv végrehajtására és kötelezettség vállalására (15)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

9.      Egyebek

10.  Javaslat közterület-használat tárgyában a 2015. évre vonatkozó kérelem elbírálására (zárt ülés)

Előterjesztő: Sedlák Tibor osztályvezető

a)      Barracuda Beach Kft.

b)     Nichtáné Garai Szilvia

c)      Building Industri Kft.

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2015. április 2.

 

Tisztelettel:

                      

 

                                    Tüskés Józsefné s.k.                      

                                                 elnök