2015. december 1. - VKB

 

M E G H Í V Ó
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2015. december 1-én (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.


Napirendi pontok:

1. Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (Gyáli patak és a Dobó utca közötti Duna parti tömbök területére vonatkozó szabályozási terv) (3)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester          
2. Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (Orbánhegy és környékére vonatkozó szabályozási terv) (4)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester          
3. Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadására (6)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására (9)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Javaslat távközlési állomás és kábelhálózat létesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (Digi Kft.)  (14)
Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető
6. Javaslat a NET Zrt. által megvásárolt ingatlanok ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezésére  (15)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185620 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára (16)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
8. Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII. kerület 185852/0/B/2 hrsz.-ú természetben a Templom u. 88. fszt. 4. szám alatti lakás) (17)
Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető
9. Javaslat távközlési bázisállomásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére  (18)
(Telenor Magyarország Zrt.)
Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető
10. Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlannal kapcsolatod döntések meghozatalára (Kiosztós) (19)
Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető
11. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2015. november 26. 
 
 
Tisztelettel:
           
 
                                     Tüskés Józsefné s.k.
                                               elnök